• darkblurbg

 

" Novagraaf is een organisatie waarin verschillende specialismen op het gebied van Intellectueel Eigendom samenkomen. Tijdens een Lean Management business event op de Nyenrode Business Universiteit raakte ik in gesprek met Jamila van de Voort, oprichter van Surmotion. Novagraaf was op zoek naar een Lean Black Belt om ons te begeleiden in de analyse en verbetering van onze bedrijfsprocessen en de implementatie hiervan. Jamila bleek een goede fit om ons veranderproces professioneel te starten en om eenduidige en uniforme processen te implementeren binnen onze organisatie. Jamila is in staat gebleken om de door vakinhoudelijke aspecten deels complexe processen in onze juridische dienstverlening gedegen te doorgronden. Zij heeft voor diverse Front, Mid en Back Office afdelingen processen weten te optimaliseren en zich daarin inventief, intelligent, vasthoudend en daadkrachtig getoond. Jamila gaat een professionele confrontatie niet uit de weg en kan goed omgaan met weerstand. Zij is in staat om veranderingen op een positieve manier vorm te geven en wordt hierbij geholpen door een scherp oog voor groepsdynamiek. Met haar ervaring en persoonlijkheid levert zij een bijzondere en waardevolle prestatie om bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te tillen.

Zij is voor Novagraaf van grote waarde gebleken op het gebied van verbetering en vereenvoudiging van processen en de implementatie hiervan. Gezien haar uitstekende contactuele vaardigheden en sociaal intelligente aanpak was het altijd een plezier om met haar te werken. Ik kan haar van harte aanbevelen aan organisaties die voor vergelijkbare uitdagingen staan."

 Franc Enghardt – Director/Partner at Novagraaf - April 2017

 

"Door toenemende concurrentie heeft Novagraaf de uitdaging om de bedrijfsprocessen te innoveren en kostenefficiënt te gaan werken. Novagraaf verwerkt als marktleider op het gebied van bescherming van Intellectueel Eigendom enorme hoeveelheden juridische documenten. Jamila heeft op een snelle en deskundige manier in kaart gebracht hoe de processen geoptimaliseerd kunnen worden om meer schaalbaarheidsvoordelen te behalen en heeft deze vertaald naar haalbare IT initiatieven. Zij heeft de lead om deze initiatieven tot een succes te maken en te borgen als nieuwe standaardwerkwijze. Een aantal primaire kernactiviteiten zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor er kosten zijn bespaard en de kwaliteit in het proces is verhoogd. Jamila is slagvaardig in haar aanpak en is een goede sparringpartner als het gaat over innovatie en digitalisatie in onze processen. Dit geldt zowel voor de medewerkers in de bedrijfsprocessen als voor het Management Team."

Peter Dost - Manager Shared Services and IT at Novagraaf April 2017

 

"Jamila en ik werken samen aan het professionaliseren en standaardiseren van de bedrijfsprocessen binnen de afdelingen Delivery & Prosecution en Data Management. Wat ik erg prettig vind aan onze samenwerking is de goede afstemming en de hoge betrokkenheid van Jamila. Zeker ook als het gaat over zaken die niet direct bij haar takenpakket horen. Ze brengt enerzijds veel deskundigheid in op het gebied van analyse en veranderprocessen, anderzijds is ze erg praktisch ingesteld. Binnen de grootte van Novagraaf is het erg belangrijk dat er snel zichtbare resultaten worden gerealiseerd.  Voor Novagraaf heeft ze een aantal proces- en gedragsveranderingen bewerkstelligd. Ze heeft aandacht voor de uitgangspunten van diverse stakeholders en weet de belangen te verenigen. Jamila realiseert kostenbesparingen en biedt verbeterperspectief zoals het verbeteren van output en datastromen binnen processen. Daarnaast coacht ze onze medewerkers en is ze verantwoordelijk voor de borging en continuering van een uniforme werkwijze binnen onze organisatie."

Toon Simons – Finance Director & Operations at Novagraaf April 2017